"OMNE TULIT PENETUM, QUI MISCUIT UTLIE DULCI"

Piękno można połączyć z pożytecznym

    


Tradycją jest coroczny wybór najpiękniejszej Polki w Szwecji, oraz jej promocja w kraju i na arenie międzynarodowej.
 

 

POBYT ALEKSANDRY HAGEL MPS06 w POLSCE,
SIEDZIBA ZESPOŁU MAZOWSZE

Aleksandra Hagel Miss Polonii of Sweden07 przez kilka dni pod okiem byłej artystki Zespołu i od kilku ostatnich lat pedagoga Ewy Kurlej  pobierała nauki ruchu scenicznego w siedzibie Zespołu Mazowsze.  Kurs miał za zadanie nabrania pewności siebie, obycia ze sceną i podstawy ruchu scenicznego.  Wszystko celem lepszego przygotowania Aleksandry do brania udziału w Miss Polonia 06 w Warszawie w dniu 2 września 2006. Prócz nauki Alexandra miała możliwość zwiedzenia muzeum Mazowsza, które mieści się w Pałacu -siedzibie Zespołu.

Sponsorem kursu była  firma Star Promotion.

Lipiec 2006 
Przed kamieniem, na którym widnieją daty koncertów Zespołu w Szwecji. Przed głównym wejściem do Pałycu.

Przed pomnikiem Założyciela Zespołu profesora Tadeusza Sygetyńskiego

Przed pomnikiem Założycieli Mazowsza Miry i Tadusza Sygetyńskich. Alex w towarzystwie swoich opiekunek prezesa i vice prezesa Polka International.
Na sali ćwiczeń, przesiąkniętej historią
Ewa Kurlej udziela lekcji prawidłowej postawy scenicznej
Uczy lekkości unoszenia rąk Rozlużnienie całego ciała
W Muzeum Mazowsza Mała przerwa od zajęć. Alex przy kamieniu pamiątkowym Założycieli Zespołu. 
Po Muzeum oprowadzał impresario Zespołu Krzysztof Kurlej Kostiumy pokazują bardzo piękną historię strojów scenicznych Mazowsza
Przy starych pamiątkowych plakatach z różnych koncerów Zespołu W pokoju pełnym odznaczeń, nagród, wyróżnień i pamiątek z całego świata
O pamiątkach i nagrodach opowiada Krzysztof Kurlej były tancerz Zespołu. Pod galerią zdjęć Zespołu z wielkimi osobistościami. W środku galerii portrety Założycieli Zespołu. 
Ludowe bukiety suszek Pod kimonem otrzymanym jako prezent od rodziny cesarskiej Japonii
Pokój pamiętek z Azji Pamiątkowy plakat z Cannes

©2006 Elizabeth Blania-Kacprzyk. All Rights Reserved