Strona główna » Regulamin »

Regulamin Ogólno-Szwedzkiego Konkursu Miss Polonii of Sweden

Jury

- Jury regionalne czy finałowe posiada jednego przewodniczącego, który wybierany jest przez danego organizatora

- W skład Jury regionalne wchodzą (co najmniej jeden) przedstawiciele organizatora Miss Polonii of Sweden

- Skład Jury regionalne ustala Organizator regionalny

- Jury regionalne dokonuje wyboru laureatek

- Jury Miss Polonii of Sweden dokonuje wyboru finalistek

- Wyboru laureatek i finalistek dokonuje Jury po niejawnej naradzie zgodnie z Regulaminem Pracy Jury ustalonym przez Biuro Miss Polonii of Sweden i Organizatorów regionalnych