Strona główna » Regulamin »

Regulamin Ogólno-Szwedzkiego Konkursu Miss Polonii of Sweden

Obowiązki laureatek i finalistek

Laureatki:

 1. Regionalne, które otrzymały szarfy są zobowiązane do ich używania na wszystkich imprezach oficjalnych w okresie od dnia finału Konkursu przez cały rok
 2. Regionalne tracą prawo do udziału w dalszych eliminacjach oraz zostają pozbawione tytułów i nagród w sytuacji,  gdy wyjdą za mąż lub zajdą w ciążę przed terminem finału. W takim przypadku do eliminacji zostaną dopuszczone uczestniczki konkursu, które zajęły następne w kolejności miejsce.

Finalistki:  

 1. Miss Polonii of Sweden mają za zadanie i zaszczyt reprezentowania Polonię szwedzką na międzynarodowych konkursach piękności na podstawie kontraktów zawartych przez  Organizatora konkursu
 2. Miss. Vice Miss, II Vice Miss zobowiązują się do nieodpłatnego uczestniczenia we wszystkich wskazanych przez Organizatora lub Biuro Miss Polonii of Sweden imprezach oraz mocno popierać wszelkie ich akcje charytatywne
 3. Branie udziału bezpłatnie w konferencjach prasowych, wywiadach radiowych i telewizyjnych promujących Konkurs Miss Polonii of Sweden
 4. Branie udziału bezpłatnie w koncertach regionalnych, Gali Finałowej oraz imprezach promocyjnych Organizatora oraz Konkursu Miss Polonii of Sweden
 5. Branie udziału bezpłatnie w sesjach filmowych do programów promujących laureatki lub Konkurs Miss Polonii of Sweden oraz w sesjach fotograficznych do kalendarza lub innych wydawnictw Organizatora Konkursu
 6. Branie udziału w imprezach promocyjnych sponsorów Organizatora i Konkursu Miss Polonii of Sweden
 7. Branie udziału na potrzeby Biura i upoważnionego Organizatora Miss Polonii of Sweden w pokazach mody, targach, koncertach, festiwalach, salonach, imprezach sportowych i kulturalnych w charakterze hostess, modelek, jurorek, lub gości honorowych i gości specjalnych
 8. Finalistka zobowiązana jest do uczestniczenia we wskazanych przez Polka International  międzynarodowych konkurach piękności. Zasady delegowania określa Biuro Miss Polonii of Sweden na podstawie podpisanych umów z organizatorami danych konkursów.
 9. Finalistki Miss Polonii of Sweden zobowiązują się do godnego, kulturalnego  zachowania się, w każdej sytuacji dbając o dobre imię swoje i jej Organizatorów.
 10. Laureatka Miss  zobowiązuje się w okresie kadencji nie zmieniać swojego wyglądu zewnętrznego bez zgody Biura Miss.
 11. Laureatka Miss zobowiązuje się, że w okresie minimum trzech lat od zakończenia kadencji lub w czasie trwania umów zawartych z Polka International lub Organizatorem Regionalnym, nie weźmie udziału w sesji fotograficznej lub filmowej, ani nie wyrazi zgody na opublikowanie zdjęć lub filmów, w której miałaby zaprezentować się nago lub w strojach obscenicznych.
 12. Laureatka: Miss, Vice, II Vice traci zdolność do wykonywania obowiązków określonych  w tej części Regulaminu w przypadku zajścia w ciążę, zamążpójścia, choroby uniemożliwiającej wypełnienie obowiązków oraz w przypadku niegodnego i niemoralnego zachowania się lub skazania prawomocnym wyrokiem sadu. Utratę zdolności do wykonywania obowiązków potwierdza Biuro Miss Polonii of Sweden w formie uchwały.
 13. O wykonaniu obowiązków określonych tym Regulaminem decyduje po zakończeniu kadencji Biuro Miss Polonii of Sweden w formie uchwały.