Strona główna » Regulamin »

Regulamin Ogólno-Szwedzkiego Konkursu Miss Polonii of Sweden

Obsługa prasowa i media

 

  • Obsługa pasowa i reporterska Konkursu odbywać się będzie na zasadzie akredytacji
  • Zasady udzielenia akredytacji w odniesieniu do eliminacji regionalnych i finału określają  upoważnieni Organizatorzy