Strona główna » Regulamin »

Regulamin Ogólno-Szwedzkiego Konkursu Miss Polonii of Sweden

Podstawowe zasady organizacji konkursu

 1. Konkurs Miss Polonii of Sweden ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich kandydatek posiadających stałe zameldowanie w Szwecji i legitymujących się pochodzeniem polskim. 
    
 2. W toku konkursu na etapie eliminacji regionalnych (kadencja trwa do dnia konkursu finałowego) wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają tytuły

    - Miss Polonii of Sweden
    - Vice Miss Polonii of Sweden
    - II Vice Miss Polonii of Sweden  
   
 3. W toku konkursu na etapie eliminacji finałowych wyłonione zostaną laureatki, które otrzymują 

    - Miss Polonii Regionu
    - Vice Miss Polonii Regionu
    - II Vice Miss Polonii Regionu
     
 4. Za zgodą Organizatora Miss Polonii of Sweden, organizatorzy poszczególnych regionalnych etapów konkursu mogą przyznać dodatkowe tytuły

 5. Za laureatkę uważa się zdobywczynię przynajmniej jednego z tytułów wymienionych w pkt.2

 6. Za finalistkę uważa się zdobywczynie przynajmniej jednego tytułu wymienionych w pkt. 3