Strona główna » Regulamin »

Regulamin Ogólno-Szwedzkiego Konkursu Miss Polonii of Sweden

Przebieg konkursu

Eliminacje Regionalne

- Zdobywczynie tytułu Miss Polonii Regionu zostają zakwalifikowane bezpośrednio do finału Miss Polonii of Sweden (I i II Vice Miss jako rezerwowe w momencie niemożliwości uczestniczenia)

- Organizator Miss Polonii of Sweden ma prawo zaprosić do finału wszystkie trzy laureatki Miss Polonii Region

- W szczególnych sytuacji Organizator Miss Polonii of Sweden ma prawo zaprosić do finałów inne kandydatki z wyborów regionalnych

- Tuż przed Eliminacjami Regionalnymi, Organizator jest zobowiązany do zgłoszenia listowego ze zdjęciami wszystkich uczestniczek Miss Polonii Regionu do Biura Miss Polonii of Sweden

- Eliminacje Regionalne musza być zakończone co najmniej na dwa miesiące przed konkursem finałowym

- Bezpośrednio po Eliminacjach Regionalnych, Organizator jest zobowiązany do zgłoszenia listowego finalistek i w terminie co najmniej na dwa miesiące przed finałami Miss Polonii of Sweden

- Jury Regionalne powołuje licencjonowany Organizator. W jury nie mogą uczestniczyć członkowie rodzin uczestniczek

- Jury regionalne nie może być mniejsze niż 8 osób w tym przynajmniej jeden przedstawiciel Organizatora Miss Polonii of Sweden oraz po jednym przedstawicielu głównych sponsorów konkursu Miss Polonii of Sweden wskazanym przez Polka International

- skład Jury musi być zaakceptowany przez Organizatora Miss Polonii of Sweden.

Eliminacje Finałowe

- Finalistki Regionalne uczestniczą we wszystkich zajęciach związanych z przygotowaniem finałów Miss Polonii of Sweden, a zwłaszcza w sesjach fotograficznych, filmowych, szkoleniach, akcjach promocyjnych

- warunkiem przystąpienia do finału Miss Polonii of Sweden jest udział w zgrupowaniu przygotowawczym

- finał Miss Polonii of Sweden odbywa się w miejscu i terminie ustalonym przez Organizatora i Biura Miss Polonii of Sweden. Może mieć również charakter widowiska telewizyjnego lub odbyć się w terminie i na terenie głównego sponsora Organizatora i Biura Miss Polonii of Sweden.

- terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu regionalnego i finałowego mogą podlegać zmianom