Dokumenty MPS

LOGO MISS POLONII of SWEDEN 
opatentowane i zarejestrrowane w Urzędzie Patentowym w Szwecji w 2003 roku